Szakterületek

Ingatlanjog

 • ingatlanok adásvételi, bérleti, ajándékozási, ingatlanközvetítői stb. szerződései,

 • építési jogi tanácsadás, építési fővállalkozási szerzõdések készítése,

 • tanácsadás és képviselet építési-igazgatási ügyekben, a környezetvédelem joga,

 • ingatlanalapú biztosítéki szerződések,

 • tulajdonjogi viták rendezése,

 • képviselet földhivatali eljárásokban. 

Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása,

 • társaságok belsõ működési és tulajdonosi szerkezetének módosítása,

 • társaságok átalakítása más társasági formába,

 • társasági tulajdonosok közötti egyéb szerződések készítése,

 • társasági szervek működésének jogi támogatása, közgyűlés, taggyűlés levezetése,

 • tanácsadás az ügyvezetés számára,

 • társaságok belső szabályzatainak kidolgozása,

Kártérítési jog

 • közlekedési balesetekből származó kárigények teljeskörű ügyintézése,

 • nemvagyoni kártérítés, járadék,

 • személyiségi jogi jogsértésekkel okozott károk (becsületsértés, rágalmazás, facebook)

 • veszélyes üzemi felelősség,

 • állatok károkozása, vadkár,

 • termékfelelősség,

 • kiskorúak által okozott károk,

 • alkalmazott és megbízott által okozott károk 

Öröklési jog

 • konzultáció hagyatéki ügyekben,

 • végrendeleteket érintő tanácsadás,

 • végrendeletek szerkesztése

 • képviselet hagyatéki eljárásban, osztályos egyezségek létrehozása

 • peres képviselet

Családi jog

 • élettársi, házassági vagyonjogi megállapodások készítése,

 • végrendelet, öröklési szerződések készítése,

 • vagyonközösség megszüntetése

 • házassági bontóperek,

 • apasággal, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perekben való képviselet,

 • hagyatéki eljárásban való képviselet

Büntetőjog

 • képviselet a büntetőeljárás minden szakaszában,

 • sértetti képviselet,

 • élet-, és vagyon elleni bűncselekmények, gazdasági bűncselekmények (pénzügyi és vagyon elleni bűncselekmények),

 • közlekedési büntetőjog, ittas járművezetés
 
nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés