A gondnokság alá helyezési eljárásokról

Idős emberek főként a demencia egyre növekvő hatására olyan állapotba kerülhetnek, hogy már nem képesek megfelelően átlátni vagyoni-, illetőleg szerződéses viszonyaikat. Ilyen helyzetekben segíthet a gondnokság alá helyezés, így megelőzhető, hogy bárki kihasználhassa a belátási képességgel nem rendelkező személy állapotát és neki kárt okozhasson. 

Mindannyian hallhattunk már rémtörténeteket, hogy egy idős korú személyre „rászállt” a lakásmaffia, vagy a jóakaratú szomszédnak hitelt vett fel. A demencia előrehaladtával bárki kerülhet ilyen veszélyeztetett helyzetbe. A hozzátartozók, a gyámhatóság, egyéb ellátást nyújtók felelőssége, hogy ezt az állapotot észlelve, gondnokság alá helyezéssel megóvják a veszélyben lévő személyt, aki már nem tudja kellő tisztánlátással intézni az saját ügyeit.
Természetesen bírósági döntés szükséges ahhoz, hogy valaki gondnokság alá kerüljön. Körültekintően kell a bíróságnak is eljárnia, nehogy valaki indokolatlanul, esetleg abból a célból kerüljön gondnokság alá, hogy a továbbiakban a vagyonával önállóan ne rendelkezhessen, többek között ne végrendelkezhessen.
A gondnoksági perek a polgári peres eljárások közé tartoznak. Lefolytatásukra az általánosan illetékes bíróságon felül az a bíróság is illetékes, amelynek területén az érintett személy huzamos időn át bentlakásos szociális intézményben, vagy fekvőbeteg gyógyintézményben tartózkodik, illetve amelynek területén huzamos időn át életvitelszerűen tartózkodik. Az érintett, bár feltételezhetően nem cselekvőképes, a perben mégis teljes cselekvőképességgel rendelkezik, viszont ügygondnokot rendelnek ki számára, aki segíti őt a jogérvényesítésben.
A kereseti kérelemben ilyen pereknél meg kell jelölni az érintett személy ingatlanvagyonát is, valamint legalább egy olyan ügycsoportot, amire nézve a gondnokság alá helyezést kérik.
Leggyakrabban ez az ügycsoport a vagyonnal való rendelkezés, hiszen ebben a tárgykörben sebezhetők leginkább a nem megfelelő belátási képességgel rendelkező személyek, ha valaki csalárd szándékkal fordul feléjük.
A bíróság a bizonyítási eljárás során pszichiáter szakértőt rendel ki, valamint egyéb módon is tájékozódik az adott személy belátási képességét illetően, valamint környezettanulmány készítését is elrendeli.
Szükség esetén a pert a hozzátartozókon kívül a gyámhatóság is megindíthatja.
Figyeljünk oda hozzátartozóink mentális jólétére!
 


Jelen írásban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Konkrét élethelyzetével kapcsolatban konzultáció alkalmával kérhet segítséget!


dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina 

2018-12-07

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés