Ne tanúzzon rutinból! Változtak az okirati tanúzás szabályai 2018-tól

A tanúzás fontos, a tanúzás hasznos, de a tanúzást tudni kell jól csinálni.
Elengedhetetlen a mindennapi életben, hogy szükség esetén tanúként iratokat írjunk alá. Mitöbb nagyon fontos is, mert ha egy egyszerű iraton két tanú szabályszerűen szerepel, az irat máris teljes bizonyító erejű magánokirat lehet, ami sokat hozzátesz az irat értékéhez a joghatás kiváltására alkalmasság szempontjából. De hogyan tanúzzunk szabályszerűen?
Az új szabályok szerint a tanú saját kezűleg és olvashatóan fel kell tüntesse a nevét és a lakóhelyét – lakóhely hiányában tartózkodási helyét -, valamint alá kell írnia az iratot.
Amire itt fel kell figyelni, hogy saját kezűleg kell kiírja a tanú a nevét és a lakóhelyét. Ráadásul mindezt olvashatóan. Úgy gondolom, ez a szabály sok bonyodalmat fog még okozni. Nagyon jelentős kérdés ugyanis a jogéletben, hogy az okiratra lehet –e, mint teljes bizonyító erejű magánokiratra gondolni. Amit mindenképpen tartsunk szem előtt, hogy az olvashatóság körében sok vita támadhat. Így javaslom, hogy a lehető legnagyobb igyekezettel próbáljunk olvashatóan írni a tanúzás során.
Nem változott az a szabály, hogy ha egy iraton valaki aláírását tanúzzuk, akkor vagy jelen kell lennünk, amikor aláírja, vagy szükséges, hogy az aláírását előttünk sajátjaként ismerje el. Ez a sajátjakénti elismerés azt jelenti, hogy odahozza az iratot az aláíró azzal a kéréssel, hogy tanúzzuk le neki. Gyakori hiba, hogy az iratnak két aláírója van, de csak az egyik van ott a tanúzásra felkéréskor, a másik aláíró nincs jelen, hogy az aláírását „sajátjaként ismerje el”.
Nem árt a szabályokkal tisztában lenni, hiszen a tanúzási szabályok megsértése akár okirathamisítást is megvalósíthat. Jó példa erre a fenti eset, amikor nincs jelen az irat minden aláírója.
Ne ijedjünk meg a tanúzástól! A tanúnak nem kell helytállni az irat valóságtartalmáért. Nem azt tanúzzuk, hogy tényleg igazak az iratban foglaltak. A tanú az aláírás valódiságát igazolja.
A szabály változása ügyvédi szemmel kétélű. Egyrészről öröm, hogy talán kevesebb lesz az olyan eset, amikor a tanú aláírását egyszerűen odahamisítják, hiszen nem csupán egy aláírást kell valahogyan odatenni. Viszont vélhetően sok esetben lesz érvénytelen a tanúzás, mert nem olvasható, vagy nincs a tanú saját kezű írásával kiírva a név és a cím.
Természetesen az ügyvédi ellenjegyzés jó alternatívája a tanúzásnak.
 


 
Jelen írásban foglaltak nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban konzultáció alkalmával kérjen tanácsot!dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina 2018-12-07

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés