Szerződjenek már a felek!

A  közelmúltban egy családjogi konferencián az a bírói vélemény hangzott el, hogy az ügyvédeknek nagy felelőssége van abban, hogy a családjogi jogviták, főként házassági és élettársi vagyonközösség megszüntetése miatti jogviták, ne kerüljenek a bíróság elé, hanem időben, amikor a viszony még felhőtlen, igenis szerződjenek a felek.Ez a vélemény megosztotta az ügyvéd hallgatóságot. Egyrészről felmerült, hogy a felek nem jönnek ügyvédi tanácsot kérni addig, amíg nincs valami konfliktus, veszélyhelyzet a kapcsolatukban. Másrészről egyet kell érteni a véleménnyel, mert akár más vonatkozásban is, de valóban találkozunk az ügyvédi munka során a házasulandókkal, házaspárokkal, élettársakkal.
A jogi kultúra,  bárki bármit is mond, fejlődőben van. Ma már nem kapja fel a fejét senki azon, ha egy házaspárnak vagyonjogi szerződése van, mitöbb az sem furcsa, ha a felek az életközösség fennállása alatt megszüntetik a vagyonközösségüket. A problémát nem ez jelenti, hanem sokkal inkább az élettársak helyzete. Pontos adatokat nem látunk, de 60-70 % körül van az élettársi kapcsolatok száma az együttélések között. Vagyonjogi megállapodás nélkül az a szomorú helyzet van, hogy az élettársak kellő jogvédelem hiányában élik az életet vagyonjogi szempontból. Nagyon komoly bizonyítási nehézségekbe ütközünk az élettársi kapcsolatok felbontásakor, gyakran az egyik fél aránytalanul méltánytalan helyzetbe kerül. Sajnos nem is mindig van olyan jogi segítség, mely kellően költséghatékony és gyors. Az egyetlen megoldás az volna, ha az élettársak már korábban is próbálnák egymás és maguk anyagi biztonságát szem előtt tartva szerződéssel rendezni a viszonyaikat.  Már az is nagy előrelépés lenne, ha nagyobb számban kerülnének bejegyzésre az élettársi kapcsolatok. Látjuk ugyanis, hogy a perek nagyrészt annak bizonyítása miatt is húzódnak el, hogy a felek egyáltalán élettársak voltak-e. Gyakran olyan arcátlan hivatkozás is felmerül, hogy az egyébként gyerekeket is nevelő pár csupán szerelmi/szexuális kapcsolat létesítése céljából volt együtt, közös gazdasági célokat nem tűztek ki maguk elé, így nem álltak élettársi viszonyban sem.  Bármily meglepő ez a hivatkozás esetenként a bíróságok előtt is sikeresnek bizonyul.
Fentiek alapján ismét mondom: „Szerződjenek már a felek!” 
Jelen írás nem tekinthető ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérjen konzultációs lehetőséget!
 
         
    2019-11-01

nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés