Tisztelt Ügyfeleim!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel további döntésekig az iroda az alábbiak szerint működik:

A személyes ügyfélfogadás szünetel. Ügyfeleinkkel a megszokott elérhetőségeken tartunk kapcsolatot. Az irodában a munkavállalók közül egyszerre csak egy személy tartózkodik.

Konzultációt Skype/Messenger stb. segítségével tudunk folytatni.

Tájékoztatom a peres megbízással rendelkezőket, hogy a bírósági határidőink nem állnak, csak a tárgyalásokat nem tartják meg. Kérjük ezért, hogy mindenki segítse a munkánkat az eredetileg megbeszéltek szerint, mert a határidők esetleges elmulasztása súlyos jogvesztéssel járhat.

Felhívom azok figyelmét, akik a bíróságtól végzést kaptak, hogy ellenük pert indítottak, hogy a szabott határidőket tartaniuk kell. Amennyiben az iroda segítségére van szükségük, mihamarabb jelentkezzenek megbízás végett, mert a szokásosnál több idő lehet szükséges munkánk elvégzéséhez.

A végrendelkezni kívánók, valamint a munkajogi kérdésekkel hozzánk fordulók elsőbbséget élveznek.

A cégbírósági, földhivatali munka is folytatódik, a közjegyzői irodák is működnek, tehát a hagyatéki eljárások is folynak.

A jelen veszélyhelyzet után minden folytatódik a régi módon. Addig is mindenki tartson ki! Legyenek nagyon körültekintőek!

Jó egészséget kívánok!dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina


A hasznos információk menüpontban az alábbi témakörökkel ismerkedhetnek:

Koronavírus járvánnyal összefüggő információk:

- Kijárási korlátozás- ügyvédhez lehet menni!!

- Munkáltatói igazolás minta munkavállaló munkába járásához

- Munkajogi szabályok a veszélyhelyzet tükrében


- Aki békét óhajt, készüljön a háborúra
- Hazugságok a bíróságok előtt
- Autót venni még nehezebb, mint gondoltuk (igaz történet alapján)
- Hazudik, vagy rosszul emlékszik
- A gondnokság alá helyezési eljárásokról
- Ne tanúzzon rutinból! Változtak az okirati tanúzás szabályai!
- A szabad ügyvédválasztás joga
- Mi a baj a megosztásokkal? A közösségi média a rágalmazás és a becsületsértés árnyékában. 
- Titkos felvételek /A bizonyítás határai a polgári perben/
- Megbénult cégek

Hasznos tudnivalók ingatlan adásvételhez

- Foglalkozzunk cégügyeinkel. Gondolatok a cégnév megválasztásáról

- Cégbezárás-végelszámolás


- A jogérvényesítés esélyei


Családjog

 

- Szerződjenek már a felek!
- Jog vagy kötelesség? A kapcsolattartás joga más nézőpontból
- Hurrá nyaralunk! Nyaralás válás alatt.
- A törvényes házassági vagyonjogi rendszer az Új Polgári törvénykönyvben
- Új trendek a házassági vagyonjogban (Új Polgári törvénykönyv)
- A szülői vagyonkezelés új szabályai (Új Polgári Törvénykönyv)
- Megszűnik a százalékban meghatározott tartásdíj (Új Polgári Törvénykönyv)
- A gyermek elhelyezésénél irányadó szempontokról (19.számú irányelvvel módosított 17. számú irányelv)
- Válófélben lévők figyelem!
- Kedvező Illetéktörvényváltozások a rokonok és házastársak részére
- A túlélő házastárs öröklése (törvényes öröklési rend) - Új Polgári Törvénykönyv 

- A házastársi tartás szabályairól
- A szülő és a gyermek közti kapcsolattartás jog és egyben kötelesség is
- Élettársi tartás- Új Polgári Törvénykönyv


Kártérítési jog

- A baleseti sérültek kárigénye
- A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

- A személyi sérüléses károk
- A legfontosabb: kárrendezés és kártérítésIngatlanjog


- Közös tulajdonú ingatlan. Sak-matt?
- A vételi jog intézménye
- Az öröklési és ajándékozási illeték változásai
- Közös költség problémák
- A tartási szerződésről
- Az életjáradéki szerződésről
- Az öröklési szerződésről

Büntetőjog- Segítség, nem vezethetek!
- A gondoskodás kötelesség
- A büntetéskiszabás elvei
- Az enyhítő szakasz és annak alkalmazása a büntetéskiszabás során
- Az ártatlanoknak is kell a védelem
- 12. számú Irányelv a súlyosító és enyhítő körülmények értékeléséről
- 14. számú Irányelv a bűnismétlés értékeléséről a büntetéskiszabás során
- Új Btk! Bűncselekmény lett a gyermekkel való kapcsolattartás akadályozása

- Új Btk! Szigorodik az ittas járműveztés megítélése
- Új Btk!
Jóvátételi munka és elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételeÖröklési jog

- Megéri-e örökölni? Az örökös felelőssége a hagyatéki tartozásokért
- Hálátlan gyermekek! Röviden a kitagadásról
- A végrendelkezésről

- A baleseti sérültek kárigénye
- Kártérítés közlekedési baleset esetén
- A biztosító visszkereseti igénye (2009. évi LXII. törvény a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról, 34.§.)
- Felelõsség a kiskorúak által okozott károkért
   Kellemes böngészést kívánunk! Ezt a honlapot dr. Medgesy-Moravcsik Krisztina a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www. magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

A honlappal kapcsolatos szerzői és kapcsolódó jogok dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina ügyvédet illetik. 


nyitolap szakterületek letöltés ajánlatkérés